+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


Download เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ

8. วิธีการแปลงคลิปวิดีโอบน Youtube ให้เป็น QR CODE

7. QR CODE วีดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip VDO)จากเอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ พร้อมคู่มือการใช้ Clip VDO ประกอบการเรียนการสอน

6. รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา)

5. ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2559

4. คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น (NFE Biref) สรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน.

3 หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนรายวิชาบังคับ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558

2. หนังสือเรียน ENGLISH PROGRAM รายวิชาเลือก 1/2556

1.
หนังสือเรียน ENGLISH PROGRAM รายวิชาบังคับ 1/2556