^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการดูแลและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนตามที่ รัฐบาล และกระทรงงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในเรื่องของการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายพร้อมนำสู่การปฏิบัติ สำนักงาน กศน. มอบให้กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. นำไปใช้ประกอบกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ระหว่างวันที่ 9 -11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732