^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 สำหรับกลุ่มเป้่หมายนอกระบบ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร
 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732