^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
เป็นประธานเปิดการประชุมบรรณาธิการคู่มืออบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6
โดยมี นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คณะครู เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ


 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732