^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์
และสรุปผลการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เชิงปริมาณและจัดทำประเด็นคำถามสำหรับใช้
เพื่อประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -3 กรกฏาคม 2563 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732