^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ


>> 10. คู่มือ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรง
>> 9. เอกสารประกอบ การอบรมประกันคุณภาพ กศน. 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
>> 8. ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : ตัวอย่างการประเมินโครงการ
>> 7. ทฤษฎีการปฏิบัติ : ตัวอย่างการประเมินหลักสูตร
>> 6. รายละเอียดมาตรฐาน กศน. สถานศึกษา 10 ประเภท
>> 5. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 6 มาตรฐาน
>> 4. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
>> 3. แนวทางการเขียน sar
>> 2. มาตรฐานการประเมิน
>> 1. เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์ประเมิน
 

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732