^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการ8. วิธีการแปลงคลิปวิดีโอบน Youtube ให้เป็น QR CODE
7. QR CODE วีดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip VDO)จากเอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ พร้อมคู่มือการใช้ Clip VDO ประกอบการเรียนการสอน
6. รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 5. ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2559
4. คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น (NFE Biref) สรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน.
3.หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนรายวิชาบังคับ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
2. หนังสือเรียน ENGLISH PROGRAM รายวิชาเลือก 1/2556
1. หนังสือเรียน ENGLISH PROGRAM รายวิชาบังคับ 1/2556

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732