^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


คลังสื่อ กศน.


เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ หลักสูตร 2551สาระทักษะการเรียนรู้

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1064 ครั้ง

2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1418 ครั้ง

3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1906 ครั้ง


สาระความรู้พื้นฐาน

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

4. คณิตศาสตร์ พค 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 634 ครั้ง

5. คณิตศาสตร์ พค.21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1135 ครั้ง

6. คณิตศาสตร์ พค 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1345 ครั้ง

7. ภาษาไทย พท 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 606 ครั้ง

8. ภาษาไทย พท 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 855 ครั้ง

9. ภาษาไทย พท 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1153 ครั้ง

10. วิทยาศาตร์ พว 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 654 ครั้ง

11. วิทยาศาตร์ พว 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1182 ครั้ง

12. วิทยาศาตร์ พว 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1324 ครั้ง

13. ภาษาอังกฤษ พต 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 489 ครั้ง

14. ภาษาอังกฤษ พต 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 863 ครั้ง

15. ภาษาอังกฤษ พต 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1275 ครั้ง


สาระการประกอบอาชีพ

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 701 ครั้ง

17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1019 ครั้ง

18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1714 ครั้ง

19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 575 ครั้ง

20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1017 ครั้ง

21. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1554 ครั้ง

22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 502 ครั้ง

23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1202 ครั้ง

24. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1687 ครั้ง


สาระทักษะการดำเนินชีวิต

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

25. ศิลปศึกษา ทช 11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 420 ครั้ง

26. ศิลปศึกษา ทช 21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 822 ครั้ง

27. ศิลปศึกษา ทช 31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 8282 ครั้ง

28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 354 ครั้ง

29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 698 ครั้ง

30. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 805 ครั้ง

31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 429 ครั้ง

32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 712 ครั้ง

33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 816 ครั้ง


สาระการพัฒนาสังคม

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

34. สังคมศึกษา สค 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 472 ครั้ง

35. สังคมศึกษา สค 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 838 ครั้ง

36. สังคมศึกษา สค 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1058 ครั้ง

37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 450 ครั้ง

38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 710 ครั้ง

39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 971 ครั้ง

40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 471 ครั้ง

41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 718 ครั้ง

42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1029 ครั้ง


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732