^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


คลังสื่อ กศน.


เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ หลักสูตร 2551สาระทักษะการเรียนรู้

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 446 ครั้ง

2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 652 ครั้ง

3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 810 ครั้ง


สาระความรู้พื้นฐาน

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

4. คณิตศาสตร์ พค 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 354 ครั้ง

5. คณิตศาสตร์ พค.21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 706 ครั้ง

6. คณิตศาสตร์ พค 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 793 ครั้ง

7. ภาษาไทย พท 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 352 ครั้ง

8. ภาษาไทย พท 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 382 ครั้ง

9. ภาษาไทย พท 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 634 ครั้ง

10. วิทยาศาตร์ พว 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 251 ครั้ง

11. วิทยาศาตร์ พว 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 551 ครั้ง

12. วิทยาศาตร์ พว 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 596 ครั้ง

13. ภาษาอังกฤษ พต 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 298 ครั้ง

14. ภาษาอังกฤษ พต 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 502 ครั้ง

15. ภาษาอังกฤษ พต 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 917 ครั้ง


สาระการประกอบอาชีพ

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 293 ครั้ง

17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 519 ครั้ง

18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 806 ครั้ง

19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 218 ครั้ง

20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 477 ครั้ง

21. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 793 ครั้ง

22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 254 ครั้ง

23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 774 ครั้ง

24. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 1024 ครั้ง


สาระทักษะการดำเนินชีวิต

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

25. ศิลปศึกษา ทช 11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 200 ครั้ง

26. ศิลปศึกษา ทช 21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 405 ครั้ง

27. ศิลปศึกษา ทช 31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 581 ครั้ง

28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 149 ครั้ง

29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 307 ครั้ง

30. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 286 ครั้ง

31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 220 ครั้ง

32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 491 ครั้ง

33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 479 ครั้ง


สาระการพัฒนาสังคม

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

34. สังคมศึกษา สค 11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 240 ครั้ง

35. สังคมศึกษา สค 21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 496 ครั้ง

36. สังคมศึกษา สค 31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 559 ครั้ง

37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 299 ครั้ง

38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 468 ครั้ง

39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 637 ครั้ง

40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 201 ครั้ง

41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 304 ครั้ง

42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด 512 ครั้ง


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732